De 7 belangrijkste optiestrategieën

Iedere route zijn eigen strategie

Het handelen met opties kan vele vormen en strategieën aannemen. De meest basis manier is het kopen van een call of een put optie. Op deze manier anticipeer je op een mogelijke stijging of daling van de onderliggende waarde binnen een bepaalde tijd. Met opties kan je echter veel meer. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op een niet bewegelijke koers in te spelen of juist te profiteren van grote bewegingen, ongeacht de richting.

Hoe en wanneer een optiestrategie winstgevend wordt beelden we uit in een winst en verlies grafiek, ook wel profit loss grafiek genoemd. Deze werkt als volgt:

Allereerst moeten we definiëren hoe de assen in de grafiek werken:

De grafiek bestaat uit een x- en y-as waarbij alleen het gedeelte rechts van de y-as wordt weergegeven.
De winst of verlies wordt aangegeven op de y-as en de koers van de onderliggende waarde op de x-as, omdat de waarde van de onderliggende waarde nooit kleiner kan zijn dan 0 hebben we geen negatieve x-as. Alles boven de x-as is de winst en alles onder de x-as geeft een verlies aan.

Als voorbeeld nemen we een long call strategie, dit is niets meer dan het kopen van een call optie om in te spelen op een stijging van de onderliggende waarde, dit hebben we in een eerder voorbeeldbeeld besproken. In deze optiegrafieken gaat het over de winst of verlies die je zou hebben wanneer de optie direct uitgeoefend wordt.

We kopen een at-the-money call optie met een uitoefenprijs van vijftig euro met als onderliggende waarde Aarons Auto’s, de premie hiervoor is twee euro en aangezien een standaard optiecontract over honderd opties gaat, betalen we hier tweehonderd euro voor.

Omdat we nu tweehonderd euro premie hebben betaalt voor dit optiecontract beginnen we met een verlies van tweehonderd euro. Een verdere koersdaling zal echter nooit meer verlies dan tweehonderd euro opleveren. We kunnen immers niet meer verliezen dan onze initiële inleg bij het kopen van een optie.

Een stijging van de koers naar tweeënvijftig betekent een stijging van twee maal honderd is tweehonderd euro, omdat we ook tweehonderd euro premie hebben betaalt is dit ons break even punt. Op dit moment kruist de lijn de x-as.

Een verdere stijging van het aandeel zal alleen nog maar winst opleveren. Als de koers nu naar zesenvijftig euro gaat betekent dit een stijging van zes maal honderd is zeshonderd euro, we trekken hier de betaalde premie van tweehonderd euro af en komen dan op een winst van vierhonderd euro.

In theorie kan de onderliggende waarde eindeloos blijven stijgen, hierom zien we ook dat de lijn oneindig schuin naar boven verder loopt.

Zoals we hiervoor hebben besproken is de waarde van een optie niet alleen afhankelijk van de stijging van de onderliggende waarde boven de uitoefenprijs. Hierom is deze Profit-Loss grafiek een enigszins versimpelde versie van de werkelijkheid, maar we zien hierdoor wel goed hoe alle strategieën werken. We zullen nu een paar veelgebruikte optiestrategieën doornemen.

Long vs. Short én Puts vs. Calls

Long call (call kopen)

De long call is de meest basis optiestrategie die er is. Het houdt niets meer in dan het inspelen op een stijging van de koers door middel van het kopen van een optie.

De long call strategie kan gebruikt worden als een risicobeperkende strategie. We verliezen immers nooit meer dan onze initiele inleg, hoe laag de koers ook zakt.

Met het kopen van een optie creëren we een leverage, waarmee we grotere winsten kunnen behalen met een kleinere initiële investering. Omdat onze initiële inleg vele malen lager is dan de prijs van het aandeel, kunnen we er dus meer van kopen. Hier staat wel tegenover dat de opties niks waard zijn wanneer de koers van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs ligt bij expiratie. Je verliest dan je gehele inleg.

Omdat er een premie betaalt moet worden moet de stijging van de onderliggende waarde van de koers wel meer stijgen boven de uitoefenprijs dan de premie die voor de optie is betaald. Hieronder verdienen we nog steeds niets.

Short call (call schrijven)

De volgende strategie is geen koop, maar een schrijf strategie. In de short call strategie koop je geen call optie, maar je schrijft deze, en je ontvangt de betaalde premie. Je speelt dus in op een koers die onder de uitoefenprijs blijft, zodat de optie waardeloos afloopt en je de premie als winst kan bijschrijven.

Bij een stijging van de koers is er een kans dat de koper van de call optie deze wilt uitoefenen, wil je dit voorkomen, dan zal je de optie terug moeten kopen. Het risico bij een schrijf-strategie ligt dan ook hoger. We zijn immers de verplichting aangegaan om de onderliggende waarde te leveren.

De short-call strategie is een strategie waarbij er vaak weinig winst te behalen valt, maar de verliezen in theorie oneindig hoog kunnen oplopen als de onderliggende waarde een steeds hogere koers noteert. Deze strategie wordt dan ook voornamelijk toegepast door call opties te verkopen die ver out-of-the-money zijn, hierbij is de kans namelijk groot dat de optie zonder intrinsieke waarde expireert en dus waardeloos afloopt.
Wanneer de markt echter tegen je in beweegt is het belangrijk dat je een stop-loss plan hebt zodat de verliezen niet oneindig groot worden.

Long put (put kopen)

In de short put strategie kopen we simpelweg een put optie. We spelen dus in op een daling van de koers.

De long put strategie werkt precies omgekeerd aan de long call. Een Long put wordt vaak gebruikt als een alternatief op short-gaan. We hoeven nu namelijk niet de gehele onderliggende waarde te kopen, we werken dus met een leverage; en de verliezen zijn beperkt tot onze initele inleg. Bij een normale short positie kan de onderliggende waarde namelijk in theorie oneindig stijgen, en je verlies kan zo dus oneindig oplopen. Bij een put optie is het verlies maximaal de inleg, wanneer er toch een grote stijging plaatsvindt laat je de opties waardeloos expireren en ben je niet verplicht om de onderliggende waarde te leveren. Een put optie wordt vaak gekocht om de portefeuille te beschermen tegen een eventuele daling.

Short put (put schrijven)

De short put is het schrijven van een put optie. Hiermee spelen we dus in op een koers die boven de uitoefenprijs blijft. De short put is het omgekeerde van een short call. We gaan hier wederom de verplichting aan om de onderliggende waarde te leveren wanneer de houder van de optie besluit om zijn optie uit te oefenen.

Met een short put kunnen we ook niet meer verdienen dan de premie die we ontvangen voor het verkopen van de optie. Net als bij de short call lopen we hier echter ook weer een groot risico omdat we de verplichting voor het leveren zijn aangegaan. Het maximale verlies dat er geleden kan worden bij een short put ontstaat wanneer de onderliggende waarde daalt tot 0, het risico is hier dus niet oneindig, maar wel erg groot.

Inspelen op een neutrale koers met de Butterfly strategie

Butterfly

De Butterfly optiestrategie maakt gebruik van vier verschillende opties met drie verschillende uitoefenprijzen. Met de Butterfly spelen we in op een koers die neutraal blijft.

De butterfly bestaat uit de volgende opties:

  • Het schrijven van twee at the money calls
  • Het kopen van een in the money call
  • Het kopen van een out of the money call

Je ontvangt hierbij twee maal de premie voor de geschreven at the money calls en je betaalt de premie voor de in- en out of the money calls. Hierbij zal de in the money call uiteraard altijd het duurste zijn aangezien deze al een intrinsieke waarde heeft.

Wanneer de koers gelijk blijft tot aan expiratie zijn de twee at the money calls waardeloos voor de koper, je kan de volledige premie dus houden.
De in the money call zal nog een intrinsieke waarde hebben en de out of the money call loopt waardeloos af. Dit is het punt waarop onze winst maximaal is. Wanneer de koers gelijk is aan onze in the money call of lager verliezen we onze volledige inleg; Wanneer de koers gelijk of hoger is dan onze out of the money call, verliezen we ook onze volledige inleg.

Voorbeeld Butterfly optiestrategie

We kijken naar het aandeel Aaron’s Auto’s met een koers van vijftig euro in de maand maart. We beginnen de butterfly met het schrijven twee APRIL vijftig Calls voor vierhonderd euro per stuk en ontvangen hiervoor een premie van achthonderd euro voor.

We kopen een APRIL veertig CALL voor twaalfhonderd euro.

Als laatste kopen we de APRIL zestig CALL voor tweehonderd euro.

We beginnen de butterfly dus met een schuld van (twaalfhonderd plus tweehonderd) minus de ontvangen premie van achthonderd euro is zeshonder euro.

In de beste situatie blijft de koers van Aarons Auto’s gelijk op de expiratiedatum. Omdat de koers gelijk blijft houden we de ontvangen premie voor de geschreven call opties. De out of the money optie loopt waardeloos af, maar de in the money optie zal nog een intrinsieke waarde hebben van duizend euro, de tijdwaarde is er wel uit verdwenen.
We verdienen nu duizend minus de zeshonderd schuld is vierhonderd euro.
Dit is de maximaal te behalen winst met de butterfly strategie uit dit voorbeeld.

Ons maximale verlies is de initiële schuld van zeshonderd euro. Als de koers de waarde van onze in- of out of the money calls bereikt, dan zitten we op het punt van maximaal verlies.
Wanneer de koers veertig euro noteert op expiratie zullen alle opties waardeloos zijn en blijven we dus zitten met een verlies van zeshonderd euro.

Wanneer de koers zestig euro noteert zal de winst van de gekochte calls net zo groot zijn als het verlies op de geschreven calls. We verliezen dus onze initiële schuld van zeshonderd euro.

Vier opties voor een neutrale koers; gebruik de (Iron) Condor

Condor

De Condor optiestrategie maakt gebruik van vier verschillende opties met vier verschillende uitoefenprijzen. Met de Condor optiestrategie speel je in op een koers die neutraal blijft.

De Condor maakt gebruik van de volgende vier opties:

  • Het verkopen van een in the money call
  • Het kopen van een in the money call met een lagere uitoefenprijs
  • Het verkopen van een out of the money call
  • Het kopen van een out of the money call met een hogere uitoefenprijs

Je ontvangt tweemaal een premie voor het schrijven van de call opties, waarbij de in the money call het meeste zal opleveren. Je betaalt tweemaal een premie voor de gekochte call opties waarbij de premie het hoogst zal zijn voor de in the money call optie.

Wanneer de koers tussen de twee geschreven opties blijft is de winst maximaal. De winst bij de Condor zal nooit heel groot worden, maar het gebied waarin de winst maximaal is, is bijvoorbeeld groter dan bij de butterfly. Het maximale verlies is de initiële schuld die wordt aangegaan bij het starten van de Condor.

Voorbeeld Condor optiestrategie

De koers van het aandeel Sara’s snoepgoed noteert in de maand maart vijftig euro.
We beginnen de condor strategie met het kopen van een APRIL veertig CALL waar we twaalfhonderd euro voor betalen. Vervolgens schrijven we een APRIL vijfenveertig CALL waar we achthonderd euro voor ontvangen en we schrijven een APRIL vijfenvijftig CALL waar we driehonderd euro voor ontvangen. Als laatste kopen we een APRIL zestig CALL en we betalen hier een premie van 200 euro voor.

We beginnen deze strategie nu met een schuld van twaalfhonderd plus tweehonderd, dit is onze betaalde premie; minus achthonderd plus driehonderd, dit is onze ontvangen premie; is driehonderd euro.

In de beste situatie blijft de koers van Sara’s Snoepgoed tussen de twee geschreven opties, in het voorbeeld gaan we er vanuit dat de koers vijftig euro blijft.

In dit geval is de intrinsieke waarde van de APRIL veertig CALL duizend euro, de tijdwaarde is uit de optie gelopen.
We verliezen echter vijfhonderd euro op de geschreven APRIL vijfenveertig CALL. De rest van de opties verlopen waardeloos.

We komen nu uit op een winst van duizend minus vijfhonderd minus onze initiële schuld van driehonderd is tweehonderd euro.
Zoals kunt zien is de maximale winst niet groot, maar deze maximale winst word altijd behaald wanneer de koers tussen de vijfenveertig en de vijfenvijftig euro blijft.

Ons maximaal verlies ontstaat wanneer de koers lager noteert dan veertig, of hoger noteert dan zestig op expiratie.
In het geval dat de koers lager noteert dan veertig lopen alle opties waardeloos af. We verliezen dan alleen onze initiële schuld.

Wanneer de koers zestig euro noteert verdienen we tweeduizend euro op onze APRIL veertig CALL. We verliezen echter vijftienhonderd euro op de geschreven APRIL vijfenveertig CALL en we verliezen vijfhonderd euro op de geschreven APRIL vijfenvijftig CALL.

Omdat de winsten van de gekochte call net zo groot zijn als de verliezen op de geschreven calls kunnen we dus nooit meer verliezen dan onze initiële schuld van driehonderd euro.

Blijf in het zadel met de straddle

Straddle

De straddle optiestrategie maakt gebruik van twee verschillende opties met gelijke uitoefenprijzen en expiratie data. De Straddle wordt gebruikt om in te spelen op een significante koersbeweging, ongeacht de richting.

De Straddle maakt gebruik van de volgende twee opties:

  • Een at-the-money call optie met een gelijke uitoefenprijs en expiratiedatum
  • Een at-the-money put optie met een gelijke uitoefenprijs en expiratiedatum

Je betaalt de premies voor de gekochte call- en putopties. Deze zullen ongeveer gelijk aan elkaar zijn, aangezien de uitoefenprijs en expiratiedatum gelijk zijn.

De winst zal maximaal zijn wanneer de koers van de onderliggende waarde een grote beweging naar boven of naar beneden laat zien, de winst kan in theorie oneindig oplopen. De beweging moet echter wel groter zijn dan de betaalde premie. Het maximale treed op wanneer de koers gelijk blijft aan de uitoefenprijs. Er kan nooit meer verloren worden dan de betaalde premie.

Voorbeeld Straddle optiestrategie

De koers van Aarons Auto’s noteert 50 euro in de maand april. We beginnen de Straddle met de aankoop van een at-the-money call optie die expireert in mei. We betalen hier tweehonderd euro voor. We kopen op hetzelfde moment de at-the-money putoptie met mei als epiratiedatum en betalen hier ook tweehonderd euro voor. We beginnen de Straddle dus met een initiële schuld van vierhonderd euro.

Er doen zich nu twee situaties voor waarbij onze winst maximaal is.

De eerste situatie is een stijging van de koers groter dan onze initiële schuld, dit betekent dat we winst maken wanneer de koers met meer dan vier euro stijgt.

Stel je voor dat de koers voor de expiratiedatum 60 euro noteert. In dit geval loopt onze putoptie waardeloos af. Onze calloptie zal echter een intrinsieke waarde van duizend euro hebben. We trekken nu onze schuld van vierhonderd euro af van de verdiende duizend euro en komen uit op een winst van zeshonderd euro.
De koers had in theorie oneindig kunnen stijgen en onze winst hiermee ook.

De tweede situatie doet zich voor wanneer de koers een grotere daling laat zien dan onze initiële schuld, wederom betekent dit een daling die groter moet zijn dan vier euro.

Stel je voor dat de koers voor expiratie veertig euro noteert. in dit geval loopt onze calloptie waardeloos af. Onze putoptie heeft nu echter een intrinsieke waarde van duizend euro. We trekken wederom onze schuld af van de verdiende duizend euro en komen uit op een winst van zeshonderd euro.
In theorie had de koers tot nul kunnen dalen en dit was dan ook onze maximale winst in het geval van een daling.

Wanneer de koers zich op expiratie tussen de twee break-even punten bevind, in het voorbeeld tussen de zesenveertig en vierenvijftig, maken we verlies. Hierbij is het verlies maximaal wanneer de koers hetzelfde noteert als de uitoefenprijs van beide opties.

Stel je voor dat de koers op expiratie vijftig euro noteert. In dit geval lopen beide opties waardeloos af en blijven we zitten met onze initiële schuld van vierhonderd euro. Dit is ons maximale verlies.

De straddle optiestrategie is alleen rendabel wanneer je een erg grote koersbeweging verwacht voor de expiratie. Wanneer de gehele markt echter een grote beweging verwacht, wordt deze strategie steeds minder rendabel. De premies zullen namelijk stijgen naarmate er meer volatiliteit verwacht wordt. Het break-even punt zal dus steeds verder van de uitoefenprijs komen te liggen en de koers zal dan ook meer moeten stijgen om winst te maken. Let dus goed op de kosten van de premies wanneer je de Straddle uitvoert. Het kan namelijk erg lastig zijn om van te voren een grote beweging te voorspellen voor de gekozen expiratiedatum zonder dat je hier een te hoge premie voor betaalt.